Bohoslužby

Bohoslužby

Naše bohoslužby se konají každou neděli v 9,30 hodin v našem sborovém domě v ulici Šárka, číslo 10a. Zastávka autobusu MHD č. 2 je vzdálená jen asi 70m.

Základními kameny našich bohoslužeb jsou společný zpěv, modlitby, kázání a sdílení osobních zkušeností. Každou první neděli v měsíci je součástí bohoslužby i slavnost Svaté večeře Páně. Kromě nedělí máme mimořádná bohoslužebná shromáždění i o velikonocích a o vánocích. Bohoslužby začínáme společně, děti však po vstupní části odcházejí a mají v malých skupinách svůj program – úměrný jejich věku.

Každý, kdo se chce ztišit, pozvednout svůj vnitřní zrak k Bohu, kdo chce Boha uctívat, nebo kdo chce uslyšet o láskyplném Božím záměru s člověkem, je na naše bohoslužby srdečně pozván.

 Společné modlitby a rozhovory na Biblí.

Kromě nedělních bohoslužeb se pravidelně setkáváme také ke společným modlitbám a ke studiu Bible, protože to považujeme za důležité pro náš praktický život.

Jestli se chcete s námi modlit, nebo pokud si přejete, abychom se modlili za vás, přijďte mezi nás. A pokud rádi čtete Bibli a přemýšlíte o ní, nebo pokud chcete v biblickém textu něco objevit pro svůj osobní život, jste srdečně zváni.

Další pravidelná setkání

Dorost a Dětský klub Smajlík